baner750x100

Zarząd

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu

ZARZĄD  OKRĘGU  PZW  W  ELBLĄGU

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Sukiennicza 10

Kontakt:
tel:
Dyrektor Biura - 55 625-78-77
Organiazacja, sport - 55 232-54-82
Gł. księgowa - 55 625-78-74
Księgowość - 55 625-78-75
Zagospodarowanie i ochrona wód - 55 625-78-76 
fax: 55 237-08-09
 
e-mail:
sport@pzw.elblag.pl

NIP: 578-10-42-348
REGON: 170348458

Konto:
Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg
42 1240 2265 1111 0010 3252 8076
 
Konto pomocnicze - składki okresowe:
Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg
15 1240 2265 1111 0010 3683 0027
 
Dyrektor Biura ZO PZW w Elblągu - Krzysztof Cegiel
 
 
W związku ze śmiercią Skarbnika Pana Stanisława Kurstaka, uchwałą Prezydium ZO nr 31/2015 z dnia 22.07.2015r. i zgodnie ze Statutem PZW skład  Zarządu został uzupełniony o Kolegę Antoniego Wiśniewskiego z Koła PZW Zamech Elbląg. Dezyzją Prezesa ZO, przy akceptacji członków ZO, funkcja Skarbnika została powierzona Koledze Dariuszowi Trzcińskiemu z Koła PZW w Braniewie.
 
Skład Zarządu Okręgu PZW w Elblągu
 
Kadencja 2013-2017
 
1. Tadeusz Sienkiewicz - Prezes Koło PZW w Pieniężnie
2. Dariusz Trzciński- Skarbnik Koło PZW w Braniewie
3. Bogusław Gozdowski - Sekretarz Koło PZW Elbląg Policja
4. Zbigniew Chrzanowski - Wiceprezes ds. Sportu Koło PZW Malbork Garnizon
5. Marek Jasiński - Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód Koło PZW Elbląg Miasto
6. Teresa Konopka - Wiceprezes ds. Młodzieży Koło PZW Elbląg ZNP
7. Jan Brzeziński - Członek ZO Koło PZW w Nowym Dworze Gdańskim
8. Mariusz Ciepieniak - Członek ZO Koło PZW Elbląg Energetyk
9. Zbigniew Domagalski - Członek ZO Koło PZW w Suszu 
10. Wojciech Frąckiewicz - Członek ZO Koło PZW w Młynarach
11. Grzegorz Gryga - Członek ZO Koło PZW w Gronowie Elbląskim
12. Ryszard Kisiel - Członek ZO Koło PZW Sielanka Elbląg
13. Marek Nawrocki - Członek ZO Koło PZW w Kwidzynie
14. Ryszard Nehring - Członek ZO Koło PZW w Sztumie
15. Witold Radzicki  - Członek ZO Koło PZW w Ornecie
16. Lech Solarski - Członek ZO Koło PZW Elektrociepłownia Elbląg
17. Marcin Stańczyk - Członek ZO Koło PZW "Twister" w Suszu
18. Antoni Wiśniewski- Członek ZO Koło PZW Zamech w Elblągu
 
 

Skład Zarządu Okręgu PZW w Elblągu
Kadencja 2009-2013

 • Marek Kalisz Prezes Koło PZW Nr 34 Elbląg - zmarł
 • Tadeusz Sienkiewicz Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód Koło PZW Pieniężno
 • Marek Jasiński Wiceprezes ds. Sportu Koło PZW Elbląg - Miasto
 • Teresa Konopka Wiceprezes ds. Młodzieży Koło PZW ZNP Elbląg
 • Stanisław Kurstak Skarbnik Koło PZW Prabuty
 • Ryszard Goldfarb Sekretarz Koło PZW Śródmieście Elbląg
 • Zbigniew Chrzanowski Członek Zarządu Koło PZW Malbork Garnizon
 • Wojciech Frąckiewicz Członek Zarządu Koło PZW Młynary
 • Wacław Kompanowski Członek Zarządu Koło PZW Nowy Dwór Gdański
 • Arkadiusz Maćkiewicz Członek Zarządu Koło PZW WiK Elbląg
 • Ryszard Nehring Członek Zarządu Koło PZW Sztum
 • Edmund Pater Członek Zarządu Koło PZW Zamech Elbląg
 • Witold Radzicki Członek Zarządu Koło PZW Orneta
 • Lech Solarski Członek Zarządu Koło PZW Elektrociepłownia Elbląg
 • Roman Szmelter Członek Zarządu Koło PZW Kwidzyn
 • Dariusz Trzciński Członek Zarządu Koło PZW Braniewo
 • Lech Urbanowski Członek Zarządu Koło PZW Dzierzgoń
 • Antoni Wiśniewski Członek Zarządu Koło PZW Zamech Elbląg


Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w 2015 roku

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 13 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- Uchwała nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO

- Uchwała nr 6/2015 w sprawie udzielenia przez Zarząd Okregu PZW w Elblagu rekomendacji na Komendanta SSR powiatu nowodworskiego

 

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 14 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- Uchwała nr 1/2015 - w sprawie zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

- Uchwała nr 2/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 rok

- Uchwała nr 3/2015 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2015 rok

- Uchwała nr 4/2015 - w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2015 roku 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu - 30.11.2014r.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 30 listopada 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- Uchwała nr 12/2014 - w sprawie zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

- Uchwała nr 13/2014 - w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód

- Uchwała nr 14/2014 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK

- Uchwała nr 15/2014 w sprawie cofnięcia rekomendacji ZO PZW w Elblągu, na Komendanta Powiatowego SSR w Nowym Dworze Gdańskim

- Uchwała nr 16/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2015

- Uchwała nr 17/2014 w sprawie praw i obowiązków Kół PZW - opiekunów wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu

Biuro ZO PZW w Elblągu - bezposrednie numery telefonów

Biuro Zarzadu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że od 1 lipca 2014r. funkcjonują bezpośrednie telefony do działów biura:

Główna ksiegowa - 556257874

Księgowość - 556257875

Zagospodarowanie i Ochrona Wód - 556257876

Organizacja i Sport - 552325482