baner750x100

Uchwały Prezydium ZO i ZO PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021.


Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 19.01.2017r.

    Uchwała nr 1/2017 - w sprawie: podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce.
    Uchwała nr 2/2017 - w sprawie: podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na j. Drużno w 2017r.
    Uchwała nr 3/2017 - w sprawie: zatwierdzenia listy strażników SSR do zastosowania ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku w Okręgu PZW w Elblągu.  

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 02.02.2017r.

    Uchwała nr 4/2017 - w sprawie: odznaczenia odznaką "Wzorowy Młody Wędkarz".

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 06.04.2017r.

    Uchwała nr 5/2017 - w sprawie: przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2017r.
    Uchwała nr 6/2017 - w sprawie: ustawienia 4 tablic ostrzegawczych o tarliskach sandacza na j. Sowica.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 11.05.2017r.

    Uchwała nr 7/2017 - w sprawie: wycofania rekomendacji dla Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Powicie Sztumskim.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 22.06.2017r.

    Uchwała nr 8/2017 - w sprawie: powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego kadencji 2017-2021.
    Uchwała nr 9/2017 - w sprawie: powołania Okręgowego Kolegium Sędziowskiego kadencji 2017-2021.
    Uchwała nr 10/2017 - w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej.
    Uchwała nr 11/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód.
    Uchwała nr 12/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji ds. Młodzieźy.
    Uchwała nr 13/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Odznak PZW.
    Uchwała nr 14/2017 - w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 15/2017 - w sprawie: powołania rzecznika prasowego Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 31.07.2017r.

    Uchwała nr 16/2017 - w sprawie: określenia zakresu kompetencji członków Prezydium ZO PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021.

   Uchwała nr 17/2017 - w sprawie: przekazania pod opiekę pozyskanych przez Okręg działek w Malborku i Elblągu.

   Uchwała nr 18/2017 - w sprawie: przeznania diet dla skarbinków kół za II kwartał 2017 r.

   Uchwała nr 19/2017 - w sprawie: wycofania rekomendacji dla Komendanta SSR w Ornecie

   Uchwała nr 20/2017 - w sprawie: rekomendacji na stanowisko KOmendanta SSR w Ornecie

   Uchwała nr 21/2017 - w sprawie: odwołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w kołach PZW Okręgu elbląskiego i powołania komisji egzaminacyjnych w nowych składach.

   Uchwała nr 22/2017 - w sprawie: zmiany regualminu wekowania z łodzi na jeziorze Drużno w  2017 roku.

   Uchwała nr 23/2017 - w sprawie: dofinansowania działalności szkółki wędkarskiej, powołanej przy kole PZW w Prabutach.

   Uchwała nr 24/2017 - w sprawie: dofinansowania startu kadeta i juniora, reprezentatntów Okręgu PZW w Elblągu w zawodach GPP w dniach 28-30.07.2017 roku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 24.08.2017r.

   Uchwała nr 25/2017 - w sprawie: zakupu łodzi wędkarskiej w miejsce łodzi przekazanych do kół PZW Okręgu Elbląskiego.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 21.09.2017r.

   Uchwała nr 26/2017 - w sprawie: zatwierdzenia zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga  i Lipienia na rok 2018.

  Uchwała nr 27/2017 - w sprawie: zatwierdzenia zakazu spinningowania w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku na łowisku kanału Pompa nr4 w Młotecznie w raz z odcinkami rzeki Pasłęka po 100 m w każdą stronę rzeki ( oba brzegi rzeki) oraz ustanowienia górnego wymiaru ochronnego 55cm na łowisku Piekiełko w Braniewie.

   Uchwała nr 28/2017 - w sprawie:zatwierdzenia zmiany terminu rozegrania spinningowych Mistrzostw Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 19.10.2017r.

   Uchwała nr 29/2017 - w sprawie: przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2017 roku.

   Uchwała nr 30/2017 - w sprawie: częściowego pokrycia kosztów organizacji GPP U15, U20 z okręgowego funduszu młodzieżowego.

   Uchwała nr 31/2017 - w sprawie: zmian w składach Okręgowego Kolegium Sędziowskiego i Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 16.11.2017 r.

Uchwała nr 32/2017 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2017 r.

Uchwała nr 33/2017 - w sprawie odwołania zawodów spinningowych z cyklu Grand Prix Okręgu

Uchwała nr 34/2017 - w sprawie zakupu silnika do łodzi na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Elblagu

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.12.2017 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.01.2018 r.

Uchwała nr 1/2018 - w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblagu w 2018 roku.

Uchwała nr 2/2018 - w sprawie zatwierdzenia terminarza imprez dla dzieci i młodzieży w Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 3/2018 - w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2018 roku

Uchwała nr 4/2018 w sprawie odpisu ze składki członkowskiej na okręgowy sport wyczynowy PZW

Uchwała nr 5/2018 - w sprawie ustanowienia kwoty refundacji kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla reprezentantów Okregu PZW w Elblągu w zawodach ogólnopolskich.

Uchwała nr 6/2018 - w sprawie udzielenia przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Sztumie.

Uchwała nr 7/2018 - w sparwie zatwierdzenia listy strażników SSR do zastosowania ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku w Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 08.02.2018 r.

Uchwała nr 8/2018 - w sprawie przeznaczenia kwoty  35 tys. zł na utwardzenie gruntu wokół budynku bazy wędkarskiej Węgle-Żukowo

Uchwała nr 9/2018 - w sprawie ustanowienia regulaminu postępowania egzaminacyjnego w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej

Uchwała nr 10/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy Kole PZW nr 25 w Szumie i zatwierdzenia jej składu.

Uchwała nr 11/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 12/2018 - w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 13/2018 - w sprawie zmiany nazwy Sportowego Klubu Wędkarskiego Team Sars w Drewnicy na Sportowy Klub Wędkarski Team Górek w Drewnicy.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 15.03.2018 r.

Uchwała nr 14/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody w postepowaniu mediacyjnym z firmą ICC Sery w Pasłęku.

Uchwała nr 15/2018 - w sprawie cofnięcia przez ZO rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Elblągu.

Uchwała nr 16/2018 - w sprawie zmiany jednodniowej opłaty dla niezrzeszonych w 2018 roku.

Uchwała nr 17/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW w Nowym Stawie i zatwierdzenia jej składu.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.04.2018 r.


Uchwała nr 18/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przez OPZW w Elblągu ze spółką Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

Uchwała nr 19/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zawarcie ugody przez OPZW w Elblagu ze spółką Sery ICC Pasłek Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

Uchwała nr 20/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na złożnie oświadczenia o odstąpieniu  w trybie art. 57 k.p.k. od oskarżenia posiłkowego w sprawie sygn. akt VIII K 533/15.

Uchwała nr 21/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na złożenie oswiadczenia o odstapieniu  w trybie  art. 57 k.p.k. od oskarżenia posiłkowego w sprawie o sygn. akt VIII K 533/15.

Uchwała nr 22/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2018 r.

Uchwała nr 23/2018 - w sprawie przeznaczenia kwoty 20 tys. zł na dalsze prace na terenie bazy wędkarskiej Węgle - Żukowo.

Uchwała nr 24/2018 - w sprawie dofinansowania startu Patrycji Pawlikowskiej w Grand Prix Polski w dyscyplinie spławikowejw 2018 roku.

Uchwała nr 25/2018 - w sprawie poszerzenia składu Komisji ds. Młodzieży działajacej przy Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 26/2018 - w sprawie zmiany terminu zawodów dla członków uczestników PZW.

Uchwała nr 27/2018 - w sprawie udzielenia rekomendacji na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24.05.2018 r.

Uchwała nr 28/2018 - w sprawie ostatecznego rozliczenia zadania polegającego na utwardzeniu i naprawie placu manewrowego na terenie bazy Węgle - Żukowo.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 21.06.2018 r.


Uchwała nr 29/2018 - w sprawie zakupu strony internetowej z systemem rezerwacji łodzi i płatnosci online na j. Drużno.

Uchwała nr 30/2018 - w sprawie zakupu koszulek i bluz z długim rekawem na potrzeby  Komisji ds. Młodzieży przy Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 31/2018 - w sprawie dofinansowania startu Kol. Patrycji Pawlikowskiej w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym w 2018 roku.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.07.2018 r.


Uchwała nr 32/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za II kwartał 2018 roku

Uchwała nr 33/2018 - w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 34/2018 - w sprawie zatwierdzenia regulaminów wędkowania z łodzi na j. Drużno w 2018 roku

Uchwała nr 35/2018 - w sprawie zmiany nazwy Okręgowej Komisji ds. Młodzieży na Radę ds. Młodzieży

Uchwała nr 37/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Biura Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 38/2018 - w sprawie poniesienia kosztów związanych z przyłaczeniem do sieci elektroenergetycznej działek nr 18/1 i 19/1 w Malborku.

Uchwała nr 39/2018 - w sprawie cofnięcia rekomendacji na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Malborku

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 20.09.2018 r.


Uchwała nr 40/2018  - w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania Okręgowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr 41/2018 - w sprawie udzielenia rekomendacji na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w mieście Elbląg

 

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.02.2017r.

    Uchwala nr 1/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 2/2017 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
    Uchwała nr 3/2017 - w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2017r.
    Uchwała nr 4/2017 - w sprawie: terminu zwołania Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Elbląskiego PZW.  

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22.04.2017r.

    Uchwała nr 5/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 6/2017 - w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym członkom stowarzyszenia biorącym udział w zarybieniach okręgu.
    Uchwała nr 7/2017 - w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak związkowych i wyróżnień okolicznościowych.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 01.06.2017r.

w sprawie ukonstytuowania się władz i organów Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23.09.2017r.

   Uchwała nr 8/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 18.11.2017 r.

Uchwała nr 9/2017 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 10/2017 - w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblagu

Uchwała nr 11/2017 - w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblagu w 2018 r.

Uchwała nr 12/2017 - w sprawie ustalenia 100% ulgi w zakresie wpisowego dla członka uczestnika PZW.

Uchwała nr 13/2017 - w sprawie zatwierdzenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2018 r.

Uchwała nr 14/2017 - w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim - Mariusz Teodorowicz.

Uchwała nr 15/2017 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2018.

Uchwała nr 16/2017 - w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2018.

Uchwała nr 17/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na mediacje w sprawie dotyczącej odszkodowania za straty poniesione w wyniku zatrucia jeziora Drużno.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24 listopada 2017 r.

Uchwała nr 18/2017 - w sprawie zatwierdzenia tabeli składek członkowskich na ochronę i zagospodarowania wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 19/2017 - w sprawie zakupu kotła gazowego do siedziby Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 20/2017 - w sprawie likwidacji Gminnego Koła PZW w Markusach

Uchwała nr 21/2017 - przystąpienia do porozumienia zawartego w dniu 17 listopada 2017 r. w Łagowie

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 10 lutego 2018 r. 

 

Uchwała nr 1/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 2/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Uchwała nr 3/2018 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budzetowego Okręgu na 2018 rok.

Uchwała nr 4/2018 - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie ugody w postepowaniu mediacyjnym pomiedzy ZO PZW w Elblagu a spółką Sery ICC w Pasłęku.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23 czerwca 2018 r. 

 

Uchwała nr 5/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 6/2018 - w sprawie wystąpienia o nadanie odznak związkowych i wyróżnień okolicznościowych PZW.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22 września 2018 r. 

Uchwała nr 7/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarzadu Okręgu PZW w Elblągu.