baner750x100

Komunikat nr 1 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2019 w kategorii: U15, U20, 55+

Termin Mistrzostw
–    tura I     25.05.2019
–    tura II     26.05.2019
Miejsce Mistrzostw
–    I tura - rzeka Elbląg - Bulwar
–    II tura – rzeka Elbląg  - Bulwar
Regulamin zawodów
–    zawody rozgrywane w dwóch turach
–    w kategoriach: kadetów U15, juniorów U20, weteranów 55+
Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”:


 
Nagrody:
-   Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
-  Dyplomy – do VI miejsca włącznie
Zgłoszenia do zawodów
–    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 15.00  do biura ZO PZW Elbląg ul. Sukiennicza 10  na załączonych do komunikatu drukach (strona www.pzw.elblag.pl zakładka sport zapowiedzi). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła.  Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500077670
Prawo startu mają :
–    zeszłoroczni mistrzowie okręgu we kategoriach: U15, U20, 55+.
–    aktualni mistrzowie kół w kategoriach: U15, U20,i 55+.
–    zawodnicy wyłonieni w zawodach mistrzowskich  klubów.
–    zawodnicy  z cyklu Grand Prix Okręgu 2018 w kategoriach U15, U20 i 55+ - zgodnie z regulaminem cyklu.
Warunkiem startu wszystkich zgłoszonych zawodników jest udział w zawodach mistrzowskich  Kół i Klubów. Zawodnicy zostają zgłoszeni przez Zarządy Kół i Klubów.
W kategorii kadetów i juniorów, w przypadku gdy w kole nie wyłoniono mistrza, prawo startu ma najwyżej sklasyfikowany zawodnik.
Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne Mistrzostw –  ZO PZW Elbląg
Zawody prowadzi Główna Komisja Sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie w składzie:
Marek Jasiński – Sędzia Główny - SKK
Ryszard Kisiel – Zastępca Sędziego Głównego - SKK
Iwona Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKO
Michał Kramek, Daniel Mroczka – Sędziowie Sektorowi
Uwagi organizacyjne:
- Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby.
- W przypadku startu zawodników z listy Grand Prix -koszty posiłku pokrywa ZO.
- Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.
- Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.

 


Program zawodów I i II tura (obowiązuje dla kategorii 55+)
7.00 - Zbiórka zawodników
7.00 - 7.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw
7.30 – 8.00 -  Czas dojścia do stanowisk
8.00 - 1 sygnał - wejście na stanowiska
8.35 - 2 sygnał - kontrola zanęt i przynęt
9.50 - 3 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
10.00 - 4 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury
13.55 - 5 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów
14.00 - 6 sygnał - koniec zawodów
14.00 - 15.00 - ważenie ryb w sektorach
15.30 - wyniki po I turze ( II turze )


Program zawodów I i II tury (obowiązuje dla kategorii: U15, U20)
7.00 - Zbiórka zawodników
7.00 - 7.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw
7.30 – 8.00 Czas dojścia do stanowiska
8.00 - 1 sygnał - wejście na stanowiska
8.35 - 2 sygnał - kontrola zanęt i przynęt
9.50 - 3 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
10.00 - 4 sygnał - rozpoczęcie I tury (II tury)
12.55 - 5 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów
13.00 - 6 sygnał - koniec zawodów
13.00 - 14.00 - ważenie ryb w sektorach
15.30 - Wyniki po I turze (II turze)

zgloszenie z kol - splawik.pdf