baner750x100

regulamin-spinningowego-grand-prix-okręgu-2020

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU
GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU
 
1. Cel organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.
Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu.
- Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową.
- Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych.
- Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń.
- Zainteresowanie  juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.


2. Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.


3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.  


4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.


5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
- Puchary za zajęcie pierwszego miejsca.
- Dyplomy honorowe za miejsca od 1-6.


6. Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych przed 1. turą zawodników i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.


7. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.


8. W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).


9. Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.


10. Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.


11. Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.


11. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie zawodników i teamów do Mistrzostw Polski.


12. Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej, w roku bieżącym, otrzymują:
prawo startu w Mistrzostwach Polski w roku następnym (zawodnicy  zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
- Puchary za miejsca 1-3,
- dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
- prawo startu w Mistrzostwach Polski Teamów w roku 2020 uzyska team z najlepszym wynikiem po trzech zawodach z cyklu Grand Prix,

-13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.


13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.