baner750x100

Przepisy PZW

Regulamin amatorskiego połowu ryb na rok 2020

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb ZO PZW na 2020 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2020 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Regulamin Organizacyjny Koła PZW

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia - zmiany od 1.01.2020r.

logo pzw

OBJAŚNIENIA  WSTĘPNE


Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.

Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora.

W szczególności  należy zwracać uwagę na wymiary i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb oraz dozwolone metody połowów, rodzaje dozwolonych przynęt i limity połowowe.

Wędkowanie na tych wodach dozwolone od świtu do zmroku, tylko na jedną wędkę.

Informator opracowany został na podstawie materiałów nadesłanych przez poszczególne Zarządy Okręgów PZW.

Zmiany w obowiązującym Informatorze mogą być dokonane tylko na skutek zaistniałych klęsk żywiołowych (powódź, zatrucia ryb) oraz działań podjętych dla ich likwidacji.

Okresowe zmiany w obowiązującym Informatorze muszą być ogłaszane przez zainteresowany Okręg PZW w powszechnie dostępnych dla wędkarzy mediach, a mogą obowiązywać od 01.01. nowego roku.

Wprowadzanie do Informatora nowych wód – nowo pozyskanych przez Okręgi PZW – może nastąpić tylko w trybie informacji ogłoszonych przez zainteresowane Okręgi PZW po uprzednim powiadomieniu ZG PZW.

 

Pobierz wykaz wód.rar

Statut PZW

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
TEKST JEDNOLITY
uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Wędkarskiego
w dniu 19 października 2007 r.
PAŹDZIERNIK 2007 r.

 

Czytaj więcej...