baner750x100

Dostęp do wód

DOSTĘP  DO  WÓD

Ustawa Prawo wodne w art. 27.1. stanowi, że zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.