baner750x100

środki bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE  ŁODZI  W  ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA

      Sprawę wyposażenia łodzi w środki bezpieczeństwa, w tym także łodzi używanych do amatorskiego połowu ryb, reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Dla łodzi o długości do 3,5 m wymagane są kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości członków załogi. Łodzie o długości od 3,5 m do 10 m muszą mieć dodatkowo na wyposażeniu : przynajmniej jedną gaśnicę 2 kg, koło ratunkowe z rzutką (dotyczy łodzi powyżej 4 m), po dwa odbijacze na każdej burcie, bosak i apteczkę. Brak w/w wyposażenia może skutkować karą grzywny w wysokości do 500 zł.