baner750x100

regulamin-spinningowego-grand-prix-okręgu-2019

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU

GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 

 

  1. Cel organizacji spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.

 

  • Zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną spinningową.

 

  • Mobilizowanie spinningistów w kołach do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach.

 

  • Integracja spinningistów z kół oraz wymiana doświadczeń.

 

  • Start i praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach spinningistów juniorów.

 

2.Spinningowe GRAND PRIX składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open”

4.Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i miarowych, należy do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

 

  • Puchary za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej

 

  • Dyplomy honorowe za miejsca od 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i 1 – 3 drużynowej

 

  • Nagrody i upominki rzeczowe za pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 

6.Opłata startowa od zawodnika za udział w zawodach wynosi 10 zł. i winna być przeznaczona na wyżywienie zawodników.

7.Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łodzi. W przypadku zawodów rozgrywanych z łodzi o ilości startujących zawodników decyduje ilość zgromadzonych łodzi na dany dzień zawodów. Koła zgłaszając drużyny winny przestrzegać zasady aby zgłaszana drużyna posiadała łódź. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje organizator zawodów wspólnie z wyznaczonym przedstawicielem OKS.

8.Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się indywidualnie i drużynowo zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.

9.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie klasyfikacja punktowa z podziałem na kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy. Klasyfikacja obejmować będzie wyniki indywidualne i drużynowe. Warunkiem sklasyfikowania danej kategorii wiekowej będzie udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix.

10.Do końcowej klasyfikacji indywidualnej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 zawodów z cyklu Grand Prix, natomiast do klasyfikacji drużynowej – wyniki pierwszych 4 zawodów.

11.Obowiązująca punktacja w poszczególnych zawodach i w całym cyklu zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu w PZW”. Brak zawodnika i zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymują 1 pkt więcej”.

12.W klasyfikacji końcowej Grand Prix indywidualnej i drużynowej uwzględnia się zawodników i drużyny, które startowały w co najmniej 3 zawodach z cyklu Grand Prix.

13. Zgłoszone drużyny do pierwszych zawodów pozostają w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Drużyna w niepełnym składzie w danych zawodach będzie ujmowana w klasyfikacji indywidualnej.

14. Zwycięzcy w klasyfikacji końcowej: indywidualnej i drużynowej, w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 

  • Tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie I miejsca oraz możliwość udziału w całym cyklu spinningowych zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski. Zgłoszony zawodnik otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe za wyjątkiem zwrotu kosztów dojazdu na zawody.

 

  • Puchary za miejsca 1-3

 

  • Dyplomy honorowe za miejsca 1-6

 

  • Nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 

15.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

 

  • Seniorzy – 1-26 miejsca włącznie

 

  • Juniorzy – wszyscy biorący udział w cyklu

 

uzyskują prawo startu w Spinningowych Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym. Zgłoszenia powyższych zawodników pisemnie dokonują zarządy kół na odpowiednich drukach zgłoszenia umieszczonych na naszej stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce – druki na zawody .

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.