baner750x100

Regulamin Spinningowego Grand Prix Okręgu 2018

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU

GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 

1. Cel organizacji spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.

- zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną spinningową.

- mobilizowanie spinningistów w kołach do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach.

 - integracja spinningistów z kół oraz wymiana doświadczeń.

- start i praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach spinningistów juniorów.

2.Spinningowe GRAND PRIX składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open”

4.Zawody sędziuje komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych należy do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

  - puchary za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej

- dyplomy honorowe za miejsca od 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i 1 – 3 drużynowej

 - nagrody i upominki rzeczowe za pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 6.Opłata startowa od zawodnika za udział w zawodach wynosi 10 zł. i winna być przeznaczona na wyżywienie zawodników.

7.Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łodzi. W przypadku zawodów rozgrywanych z łodzi o ilości startujących zawodników decyduje ilość zgromadzonych łodzi na dany dzień zawodów. Koła zgłaszając drużyny winny przestrzegać zasady aby zgłaszana drużyna posiadała łódź. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje organizator zawodów wspólnie z wyznaczonym przedstawicielem OKS.

8.Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się indywidualnie i drużynowo zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.

9.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie klasyfikacja punktowa z podziałem na kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy. Klasyfikacja obejmować będzie wyniki indywidualne i drużynowe. Warunkiem sklasyfikowania danej kategorii wiekowej będzie udział minimum 4 zawodników w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix.

10.Do końcowej klasyfikacji indywidualnej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 zawodów z cyklu Grand Prix, natomiast do klasyfikacji drużynowej – wyniki pierwszych 4 zawodów.

11.Obowiązująca punktacja w poszczególnych zawodach i w całym cyklu zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu w PZW”. Brak zawodnika i zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymują 1 pkt więcej”.

12.W klasyfikacji końcowej Grand Prix indywidualnej i drużynowej uwzględnia się zawodników i drużyny, które startowały w co najmniej 3 zawodach z cyklu Grand Prix.

13. Zgłoszone drużyny do pierwszych zawodów pozostają w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Drużyna w niepełnym składzie w danych zawodach będzie ujmowana w klasyfikacji indywidualnej.

14. Zwycięzcy w klasyfikacji końcowej: indywidualnej i drużynowej, w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 Tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie I miejsca oraz możliwość udziału w całym cyklu spinningowych zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski. Zgłoszony zawodnik otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe za wyjątkiem zwrotu kosztów dojazdu na zawody.

 - puchary za miejsca 1-3

 - dyplomy honorowe za miejsca 1-6

 Nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

15. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

 - seniorzy – 1-26 miejsca włącznie

 - juniorzy – minimum 4 sklasyfikowanych

uzyskują prawo startu w Spinningowych Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym. Zgłoszenia powyższych zawodników pisemnie dokonują zarządy kół na odpowiednich drukach zgłoszenia umieszczonych na naszej stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce – druki na zawody .

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

Przewodniczący OKS

Zbigniew Chrzanowski