baner750x100

Regulamin Spławikowego GP Okręgu 2018

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.

1.Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:

a)szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,

b)pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,

c)integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,

d)praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach,

2.Spławikowe Grand Prix składa się z 5 lub 6 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4.Zawody sędziuje komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych należy do kół, będących współorganizatorami zawodów cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

a)puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,

b)upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

c)dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d)nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

6.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie również punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 4 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.

7.Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 lub 6 zawodów z cyklu Grand Prix.

8.Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

9.W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.

10. W ostatnich zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:

- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- 10 weteranów (55+)najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety wszyscy, biorące udział w cyklu.

11.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

12.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

a)seniorzy – od 1-10

b)weteran (55+) – od 1-5

c)kobiety – 1

d)młodzież (U25) – 1

e)juniorzy (U20 – 1

f)kadeci (U15) – 1

uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu