baner750x100

Ochrona

Śnięte ryby w rz.Nogat

IMG 7540Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 09.03.2019r. otrzymaliśmy informację o śniętych rybach w rz. Nogat. Wizja terenowa potwierdziła zgłoszenie, co dokumentują załączone zdjęcia. Znaleziono śnięte ryby w ilości około 300 szt. W 99 % były to krąpie oraz pojedyncze: okoń, szczupak i leszcz. Ryby zostały znalezione na odcinku od nowego mostu w ciągu szosy Warszawa-Gdańsk do ujścia Kanału Jagiellońskiego. W dniu 09.03.2019r. poinformowano e-mailem Delegaturę WIOŚ w Elblągu o tym fakcie.

Czytaj więcej...

Wynik badań na obecność nicieni.

Informuję, że OPZW w Elblągu zlecił badanie stanu zdrowotnego ryb z gatunków okoń i leszcz. Ryby zostały odłowione z rz. Szkarpawa przy ujściu do Zalewu Wiślanego (okoń) oraz z j. Druzno (leszcz).  Podczas przeprowadzanego badania w ciałach ryb nie stwierdzono występowania pasożytów, w tym nicieni (okoń), a ich stan zdrowotny został określony, jako dobry. Wynik badania w załączeniu. W przyszłości planujemy kolejne badania stanu zdrowotnego okoni występujących w naszych rzekach.

Czytaj więcej...

Akcja sprzątania...

IMG 7522Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że akcja sprzątania brzegów użytkowanych przez nas akwenów jest kontynuowana. Tym razem uprzątnięto ok. 600 kg śmieci z Wyspy Spichrzów.

Czytaj więcej...

Nicienie w ciałach złowionych ryb !

Informuję, że do biura ZO PZW w Elblągu wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczycących występowania w ciele złowionych ryb - nicieni. Wszystkie otrzymane informacje dotyczyły okoni złowionych w okolicach ujść rzek do Zalewu Wiślanego. Nicienie umiejscawiają się w mięśniach ryby i mają postać spiralek koloru czerwonego. Dla niektórych gatunków nicieni organizm człowieka może być żywiciel pośrednim, a spożycie ich przez człowieka może być potencjalnie niebezpieczne. OKRĘG PZW W ELBLĄGU W NAJBLIZSZYM CZASIE POBIERZE PRÓBKI W POSTACI KILKUNASTU OKONI I ZLECI BADANIE SPECJALIŚCIE CHORÓB RYB, który określi gatunek nicienia i potencjalne zagrożenie tego określonego gatunku dla człowieka w przypadku spożycia nie w pełni przetworzonych ryb.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono dwie sieci na rz. Tyna w m. Tropy

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że strażnicy rybaccy zabezpieczyli na rz. Tyna w m. Tropy - dwie sieci zastawne, które przegradzały koryto cieku. Z sieci do wody uwolniono jednego szczupaka poniżej wymiaru ochronnego.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13