baner750x100

Zarubienia w dniu 13.11.2020r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 13.11.2020r. ( piątek) w  godz. 10-11 odbędzie się zarybienie narybkiem jesiennym szczupaka,  obwodu rybackiego:

1. Rzeka Nogat w m. Letniki    -  95 kg.
2. Kanał Linawa w m. Wybicko  - 2 kg.
Obecne zarybienie to uzupełnienie zarybienia z dnia 9.11.2020r Transport odbędzie się samochodem ISUZU NE 2596 A.Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie,  Pan Wojciech Lasek tel. 535 098
600.


Do wiadomości:
1. Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
2. PIW w  Malborku,  Elblągu
3.V-ce Prezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak 4. Strona ZO 5. Komisje
zarybieniowe Stare Pole, Nowy Dwór Gdański

 Biuro ZO PZW w Elblągu:
Krzysztof Cegiel